Etapy współpracy

OFERTA

ETAPY WSPÓŁPRACY Z ARCHITEKTEM WNĘTRZ

projekt koncepcyjny

zapoznanie z ofertą

Bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie mające na celu przedstawienie przebiegu, zakresu prac oraz warunków współpracy i płatności.

Kluczowe informacje dla Klienta: Klient na tym etapie otrzymuje wszystkie informacje niezbędne do wyboru typu projektu.

projekt koncepcyjny

pełna analiza potrzeb

Spotkanie, w trakcie którego poznajemy potrzeby, oczekiwania, styl życia i preferencje Klienta. Skupiamy się na każdym z domowników, indywidualnych pasjach i potrzebach dnia codziennego oraz wskazujemy ewentualne tematy do przemyśleń Klienta. Określamy budżet przewidziany na realizację projektu oraz wstępne terminy realizacji. W trakcie spotkania podpisujemy umowę z Klientem.

Kluczowe informacje dla Klienta: Jest to najważniejszy etap niezależnie od wykonywanego zakresu projektu. Bardzo prosimy o przygotowanie na spotkanie rzutu deweloperskiego oraz wstępnego zastanowienia się nad oczekiwaniami i wyzwaniami względem projektu. Po spotkaniu Klient otrzymuje umowę wraz z określonymi terminami realizacji oraz etapami płatności.

projekt koncepcyjny

inwentaryzacja

W przypadku istniejącego budynku lub zaawansowanego etapu budowy wykonujemy pomiar na miejscu. W przypadku trwających jeszcze inwestycji bazujemy na rzucie deweloperskim i w późniejszym terminie dokonujemy inwentaryzacji oraz ewentualnych korekt wynikających z rozbieżności względem przedstawionej dokumentacji.

Kluczowe informacje dla Klienta: Klient musi zapewnić dostęp do lokalu. W trakcie trwającej budowy możemy wykonać inwentaryzację bez obecności Klienta, na podstawie otrzymanych danych mieszkania.

projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny i rozwiązania estetyczne

Spotkanie, w trakcie którego przedstawiamy 2-3 propozycje układu funkcjonalnego wnętrza w postaci rzutów poziomych zawierające zmiany w układzie ścian i rozmieszczenia mebli. Proponujemy dwie odmienne stylistyki wnętrza przedstawione na tablicach inspiracji, tzw. „moodboard”, czyli planszach o formacie A4 przedstawiających ogólny klimat projektowanego wnętrza – proponowane kolory, wzory, materiały, meble, itp.

Kluczowe informacje dla Klienta: Na tym etapie Klient akceptuje jedną z przestawionych wersji układu funkcjonalnego lub nanosi poprawki. Decyduje się także na wybrany styl i kolorystykę wnętrz.

projekt koncepcyjny

wizualizacje przestrzenne

Na podstawie zatwierdzonego układu funkcjonalnego oraz moodboard’u tworzony jest trójwymiarowy model wnętrza. Na tym etapie Klient może zobaczyć swoje wnętrze w dowolnych perspektywach. Może również nanieść drobne poprawki, niewymagające ingerencji w układ funkcjonalny. Po ostatecznym zatwierdzeniu projektu tworzone są uproszczone wizualizacje 3D lub fotorealistyczne wizualizacje na życzenie.

Kluczowe informacje dla Klienta: Na tym etapie Klient akceptuje przestawiony projekt lub nanosi drobne poprawki niewymagające ingerencji w układ funkcjonalny. Klient otrzymuje mailowo wizualizacje 3D oraz rzut funkcjonalny zawierający zwymiarowane zmiany w układzie ścian, na podstawie których samodzielnie realizuje projekt.

projekt wykonawczy

Dokumentacja techniczna i materiałowa

Po zatwierdzonym etapie koncepcyjnym przystępujemy do tworzenia pełnej dokumentacji technicznej dla ekipy budowlanej i innych podwykonawców.

Dokumentacja zawiera:

  • rzuty pomieszczeń wraz z wyburzeniami i elementami nowoprojektowanymi,
  • rzuty sufitów podwieszanych,
  • szczegółowe rozplanowanie przyłączy elektrycznych i wodnokanalizacyjnych
  • szczegółowe rozplanowanie oświetlenia wraz z rozmieszczeniem obwodów, włączników i ich przypisaniem do danego punktu oświetleniowego
  • niezbędne detale wykonawcze,
  • rozwinięcia ścian zawierające rozmieszczenie i rozmierzenie np. glazury, tapet, itp.,
  • rzuty posadzek zawierające rozmieszczenie i rozmierzenie glazury,
  • szczegółowe projekty mebli na wymiar.

Dodatkowo tworzone jest zestawienie materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia wnętrz wraz z podaniem ilości oraz ze wskazaniem firm i polecanych podwykonawców.

Kluczowe informacje dla Klienta: Klient otrzymuje komplet dokumentacji mailowo w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu wydawany jest komplet papierowej dokumentacji technicznej, materiałowej oraz wybrane wizualizacje w formie teczki projektu.

Na bieżącym etapie można rozpocząć prace budowlane.

projekt wykonawczy

Dyspozycyjność architekta

W czasie trwania inwestycji pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez e-mail i telefon. Proponujemy rozwiązania zamienne w przypadku pojawienia się niedających się wcześniej przewidzieć problemów na budowie.

Kluczowe informacje dla Klienta: Klient otrzymuje pomoc niezależnie od etapu zaawansowania prac budowlanych.

projekt kompleksowy

Pomoc w zakupach

Ustalonego dnia wspólnie udajemy się do wybranych sklepów i wybieramy elementy wykończeniowe, tj. podłogi, tapety, glazurę itp.

Kluczowe informacje dla Klienta: Wspólne zakupy pomagają w wyborze i wyselekcjonowaniu interesujących nas materiałów spośród ogromu produktów dostępnych na rynku.

projekt kompleksowy

Wyceny

Klient otrzymuje wyceny wybranych i zaakceptowanych materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia wnętrz.

Kluczowe informacje dla Klienta: Klient oszczędza czas poświęcony na kontakt z handlowcami i przedstawicielami firm. Jako Pracownia Projektowa mamy większy wpływ na negocjacje cenowe niż Klient detaliczny.

projekt kompleksowy

Nadzór autorski

Przed przystąpieniem do prac budowlanych omawiamy projekt z podwykonawcami, na kluczowych etapach zapewniamy wizyty na budowie mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z projektem – dokonujemy odbioru pomyślnie zakończonych etapów pracy.

Kluczowe informacje dla Klienta: Klient otrzymuje gwarancję wykonania prac zgodnie z projektem, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości podwykonawców oraz wyeliminowanie kosztownych poprawek poprzez wykrycie błędów na wczesnym etapie.

Masz pytania?

Zapoznaj się z naszymi odpowiedziami na najczęściej
zadawane pytania przez Klientów.

FAQ

Skontaktuj się!

Jeżeli jesteś zdecydowany na naszą ofertę lub chcesz zadać dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT